Pemmatites macroporus Dunikowski, 1884
Pemmatites macroporus Dunikowski, 1884

Click on image to magnify
Go-Back

Pemmatites macroporus Dunikowski, 1884 - sponge - Pennsylvanian - Gzhelian Stage