Parajuresania tastubensis (Tschernyshev)
Parajuresania tastubensis (Tschernyshev)

Click on image to Go-Back

Parajuresania tastubensis (Tschernyshev) - brachiopod - Pennsylvanian - Gzhelian Stage