Kozlowskia borealis (Ivanov, 1935)
Kozlowskia borealis (Ivanov, 1935)

Click on image to Go-Back

Kozlowskia
borealis (Ivanov, 1935) - brachiopod - Pennsylvanian - Gzhelian Stage